Zespół

Nasz zespół tworzą certyfikowani psychoterapeuci Sekcji Naukowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego lub psychoterapeuci będący w procesie uzyskiwania certyfikatu psychoterapeuty. Certyfikat to dokument potwierdzający, że umiejętności danego psychoterapeuty zostały zweryfikowane, respektuje on Kodeks Etyczny Psychoterapeuty PTP, a jego praca podlega różnym formom kontroli, m. in. superwizji.

Jarosław Klinj.klin@papilio.org.pl
certyfikowany psychoterapeuta SN PTP, psycholog

Jarek

Certyfikowany psychoterapeuta SN PTP nr 678, ukończył psychologię i ekonomię; czteroletnie podyplomowe studia z psychoterapii w Katedrze Psychoterapii na UJ CM w Krakowie oraz szkolenie uprawniające do leczenia hipnozą; Specjalista Psychoterapii Uzależnień Certyfikat nr 967; ukończył studia Podyplomowe Profilaktyki Terapii Uzależnień od Narkotyków w zakresie Specjalista Terapii Uzależnień; Studium Treningu i Edukacji Psychospołecznej. Jest w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej na UM w Lublinie.
Prowadzi psychoterapię indywidualną, grupową, par i rodzin, leczenie hipnozą, konsultacje i poradnictwo psychologiczne.
tel. 507 534 254

Monika Zięziom.ziezio@papilio.org.pl
certyfikowany psychoterapeuta SN PTP, psycholog

Certyfikowana psychoterapeutka SN PTP nr 677, ukończyła psychologię; czteroletnie podyplomowe studia z psychoterapii oraz szkolenie uprawniające do leczenia hipnozą w Katedrze Psychoterapii na UJ CM w Krakowie; Certyfikat Psychoonkologa nr 84 nadany przez Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne, podyplomowe studia z Psychoonkologii w SWPS w Warszawie. Trener w zakresie psychoonkologii. Jest w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej na UM w Lublinie.

Prowadzi konsultacje i poradnictwo psychologiczne, psychoterapię indywidualną, grupową oraz par, leczenie hipnozą.
tel. 603 173 217

Dorota Fijuth-Chmield.fijuth-chmiel@papilio.org.pl

psychoterapeuta

Dorota

Psychoterapeuta – członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ukończyła psychologię oraz Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS, Wydział Artystyczny – kierunek Jazz i Muzyka Estradowa oraz 4,5 letnie całościowe szkolenie psychoterapeutyczne atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Podlega stałej superwizji.

Prowadzi psychoterapię indywidualną, grupową, par i rodzin, konsultacje i poradnictwo psychologiczne.
tel. 694 060 824

Zespół podlega superwizji.