Fundacja Rozwoju i Zdrowia

Oferta i cennik

 

PSYCHOTERAPIA – indywidualna, małżeńska, par, rodzinna oraz grupowa.

 Psychoterapia to forma oddziaływania psychospołecznego, skierowana do osób potrzebujących pomocy w radzeniu sobie z trudną sytuacją i rozumieniem przyczyn napotykanych problemów. Celem psychoterapii może być zmiana zachowań lub postaw, rozwój kompetencji emocjonalnych (np. podniesienie poziomu samokontroli, radzenie sobie z lękami, stresem, depresją), społecznych (np. współpracy i komunikowania się z otoczeniem, nawiązywania relacji), poprawa motywacji do działania.

 Zakres udzielanej pomocy obejmuje m.in. problematykę:

  • przezwyciężania kryzysów życiowych, małżeńskich, rodzinnych,
  • zaburzeń nerwicowych, depresyjnych, osobowościowych,
  • uzależnienia od alkoholu i innych środków psychoaktywnych,
  • uzależnienia od Internetu, hazardu lub innych czynności,
  • radzenia sobie ze złością, lękiem, poczuciem winy,
  • problemów seksualnych,
  • trudności wychowawczych,
  • zaburzeń odżywiania (anoreksja, bulimia, kompulsywne objadanie się),
  • problemów dorosłych dzieci alkoholików tzw. DDA, artykuł dot. DDA
  • psychoonkologii.

HIPNOZA

 Hipnoza to stan psychiczny pomiędzy snem a jawą, charakteryzujący się wzmożoną podatnością na sugestię. Termin hipnoza pochodzi od greckiego słowa hypnos, czyli sen. Hipnoza jest wykorzystywana w psychologii klinicznej i hipnoterapii, między innymi jako jedna z metod diagnozowania i leczenia zaburzeń nerwicowych, terapii uzależnień, jako metoda uśmierzania bólu.

 Artykuł dot. hipnozy

 KONSULTACJE I INTERWENCJA KRYZYSOWA

Interwencja kryzysowa to krótkotrwałe, doraźne działanie, które ma na celu udzielenie natychmiastowej pomocy osobie, która znalazła się w sytuacji kryzysowej i utraciła podstawowe poczucie bezpieczeństwa oraz nie potrafi znaleźć sposobu poradzenia sobie z kryzysem. Interwencja kryzysowa często jest pierwszym etapem pomocy psycho­logicznej i może być wstępem do psycho­terapii.

 SZKOLENIA I PSYCHOEDUKACJA

 Fundacja dysponuje dwoma gabinetami przystosowanymi do pracy psychoterapeutycznej i do prowadzenia hipnozy.

 

CENNIK

Psychoterapia indywidualna 100 PLN
Psychoterapia grupowa 70 PLN za spotkanie grupy
Hipnoza 100PLN
Psychoterapia par (dwóch terapeutów) 150 PLN
Psychoterapia rodziny (dwóch terapeutów) 150 PLN
Konsultacja psychologiczna 100 PLN
Konsultacja psychologiczna z użyciem narzędzi diagnostycznych Cena zależna do użytych narzędzi

 

No views yet